Małżeństwa mieszane, między ludźmi wychowanymi w różnych kulturach, są prawdziwym wyzwaniem dla tkwiących
w każdym z nas stereotypów. Są lekcjami kompromisu dla małżonków i testem tolerancji dla ich rodzin. Alicja Puchała