Marifa

FORMALNOŚCI

No dobry początek polecamy stronę Urzędu do Spraw Cudzoziemców

1. Pobyt na terytorium RP
a. dokumenty pobytowe krótkoterminowe
-
Zaproszenie do Polski
- Dokumenty i wysokość środków finansowych, jakie powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium RP
- Wiza
- Meldunek
- Przedłużenie wizy RP

b. dokumenty pobytowe długoterminowe
- KCP - Karta Czasowego Pobytu
- Praca dla obcokrajowca w Polsce posiadającego KCP
- KSP
- Obywatelstwo
c. inne przydatne dokumenty
- NIP, PESEL
- Prawo jazdy

- Ustawa o cudzoziemcach oraz inne wybrane ustawy

2. Życie poza granicami Polski
- Dokumenty i formalności EEA family permit (wyjazd do UK)

3. Śluby
- Ślub cywilny w Polsce
- Ślub kościelny w Polsce
- Ślub w Maroko
- Ślub w Tunezji
- Ślub w Turcji
- Ślub w Egipcie

4. Nauka, edukacja
- Studia w Polsce dla obywatela spoza UE
- Nostryfikacja dyplomu

5. Podróże po UE
-
Prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich UE
- Schengen - Podstawowe informacje dla obywateli
- Wiza Schengen

6. Warunki otrzymania wizy do poszczególnych krajów dla obywateli Polskich
- Algieria
- Egipt
- Marko
- Tunezja
- Turcja

7. Formalności na lotnisku
- Algeria
- Egipt
- Maroko
- Tunezja
- Turcja

8. Inne
-
Poszukiwania zaginionych osób
- Jak sprowadzić męża do Polski