Marifa

LINKI

Strony w języku polskim o krajach arabskich oraz krajach pokrewnych kulturowo:

https://salam.gromader.org - Forum Salam, największe w Polsce forum internetowe dla osób żyjących w związkach mieszanych kulturowo bądź religijnie z muzułmanami i niemuzułmanami pochodzenia arabskiego, tureckiego, perskiego, hunduskiego, ..
https://www.arabia.pl - największy w Polsce portal internetowy o tematyce arabskiej, posiada równiez dział o Iranie i Turcji.
https://www.iran.krakow.pl - strona internetowa o tematyce Iranu, stoworzona przez absolwentkę Iranistyki
https://www.bw.swps.edu.pl - strona czasopisma naukowego "Bliski Wschód" wydawanego przez ISP PAN i SWPS.
https://www.swps.edu.pl/new_www/neareast_center/ - strona Centrum Bliskowschodniego SWPS

https://tunezja.gromader.org - Portal o Tunezji. Najlepsza Polska strona informacyjna poświęcona Tunezji. Wyczerpujące informacje - turystyka, obyczaje, kultura i sztuka ...
https://www.turcja.org.pl - oficjalna strona Turcji w Polsce

Strony o Islamie w języku polskim:

1. Strony Muzułmańskiego Związku Religijnego oraz instytucji z nim związanych

https://www.mzr.pl - Muzułmański Związek Religijny
https://www.muzulmanie.pl - polska sekcja Światowego Zgromadzenia Młodzieży Muzułmańskiej (przedstawicielstwem na Polskę kieruje mufti Tomasz Miśkiewicz)
https://www.fundacja.info - Fundacja prowadzona przez polską sekcję Światowego Zgromadzenia Młodzieży Muzułmańskiej
https://www.centrum.muzulmanie.pl - Fundacja Centrum Kultury Islamu w Warszawie, oraz strona warszawskiego centrum modlitewnego prowadzonego przez MZR

2. Strony Ligi Muzułmańskiej W Rzeczpospolitej Polskiej oraz instytucji z nią związanych:

https://www.islam.info.pl/ - Liga Muzułmańska w RP
https://www.islam.com.pl/ - Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształcenia i Kultury
https://www.islam.org.pl/ - Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich
https://www.muzulmanka.pl/ - sekcja kobieca LM w RP
https://www.islam.net.pl/ - Muzułmańskie Centrum Oświatowo-Kulturalnego we Wrocławiu
https://www.islam.lublin.prv.pl/ - Centrum Islamu w Lublinie

3. Strony innych organizacji muzułmańskich

https://rberger.republika.pl/
- Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej.
https://www.al-islam.org.pl - strona Szyitów mieszkających w Polsce związana ze Stowarzyszeniem Jedności Muzułmańskiej.
https://www.islam.pl/ - Związek Muzułmanów Polskich.

4. Strony o islamie i muzułmanach

https://www.tatarzy.tkb.pl/ - największy serwis tatarski w Polsce.
https://www.planetaislam.com/ - rozbudowany prywatny salaficki serwis o islamie
https://www.planetaislam.com/koran_bielawski.html - Polskie tlumaczenia Koranu w/g Bielawskiego.
https://www.muzulmanie.com/ - strona o islamie, posiada własne forum.
https://www.mojeforum.net/wolneforum1/index.php - forum dyskusyjne o islamie prowadzone przez Yasmine.
https://www.miasto.islam.webpark.pl/ - strona gminy muzułmańskiej w Chełmie.
https://www.sufischool.org/ostronie.htm - polska strona o sufizmie.

6. Inne strony poruszajce tematyke Islamu.

https://www.wiez.com.pl/islam/- Leksykon na temat islamu.
https://www.ceo.org.pl/islam - strona z materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli, którą prowadzi Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Ambasadą Stanów Zjednoczzynych Ameryki. Na stronie można znaleźć przykłądy scenariuszy lekcji, recenzje książek, czy informacje o krajach muzułmańskich.
https://www.tolerancja.pl/islam03.php - Islam na tolerancja.pl

Inne przydatne strony

https://www.udsc.gov.pl/ - Urząd do Spraw Cudzoziemców
https://forumprawne.org/ - Forum Prawne
www.mazowieckie.pl/ - Mazowiecki Urząd Wojewódzki
https://www.obcokrajowcy.republika.pl/prawo.html
- strona Stowarzyszenia Małżeństw Polaków z Obcokrajowcami.
https://www.likus.art.pl - kulturalnie zOrientowana strona
https://www.karawanseraj.prv.pl - forum Warszawskiego Karawanseraju.
https://www.al-maszrik.pl/ - Koło Naukowe Bliskiego Wschodu
https://www.poland.gov.pl/ - oficjalna strona" Polska dla obcokrajowców"
https://cudzoziemcy.pl/ - Portal dla cudzoziemców"
https://zaprasza.net/prawo/ - Polskie prawo, akty prawne"
https://www.arabski.net - strona zawiera polsko-arabski słownik online
https://www.weseliusz.pl/articles.php?id=23 - Prawo o aktach stanu cywilnego