Marifa

O NAS

Coraz większa otwartość na świat wyrażająca się m.in. w częstszym podróżowaniu
lub stałym pobycie za granicą, a także ciągle rosnące zainteresowanie krajami arabskimi,
ich malowniczością, egzotyką i kulturą - to zjawiska, które znalazły odzwierciedlenie
na płaszczyźnie stosunków międzyludzkich. Z roku na rok zwiększa się liczba związków
i małżeństw mieszanych. Związki te, ze względu na swój specyficzny charakter, stają często
przed poważnym wyzwaniem uwarunkowanym tradycją, religią i wychowaniem.
Największym ich zagrożeniem jest jednak nie kulturowa odmienność, ale nieświadomość
bądź bagatelizowanie istniejących różnic, wynikające z niewiedzy lub młodzieńczej naiwności czy fascynacji.

Niniejsza strona powstała w wyniku pasji, zainteresowań i opartej na przyjaźni współpracy osób, które poznały realia związków polsko - arabskich. Jej głównym celem jest pokazanie,
że zderzenie dwóch odmiennych rzeczywistości kulturowych nie musi wiązać się
z nierozwiązywalnymi problemami i ugruntowaniem negatywnych stereotypów.
Arabskie słowo "marifa" wywodzące się z tradycji sufickiej, w znaczeniu dosłownym oznacza wiedzę - nie tylko tę racjonalną, ale również intuicyjną, opartą na wewnętrznym doświadczeniu. Przez dostarczenie najważniejszych informacji na tematy formalno - prawne, naświetlenie potencjalnych zagrożeń, wskazanie gdzie szukać wiadomości o świecie arabskim - chcemy pokazać, że większość trudności można pokonać, czego dowodem jest wiele udanych relacji, jakie udało nam się zbudować.

Wszystkie zawarte na stronie informacje pochodzą z literatury przedmiotu, ambasad i innych placówek dyplomatycznych jak również osobistych doświadczeń autorów.
Idea i organizacja strony stanowią własność intelektualną jej twórców.
Wszelkie kopiowanie bez ich zgody jest przestępstwem.


Administracja strony

Autorzy strony są jednocześnie jej administratorami. To oni podejmują wiążące decyzje administracyjne, nadają ostateczny kształt publikowanym informacjom i dbają o porządek.
Kontakt: admin@gromader.org

Struktura strony

Strona składa się z 4 głównych działów:
- Edukacja (tu można znaleźć rozbudowaną bibliografię z zakresu arabistyki)
- Formalności (zbiór przepisów oraz procedur prawnych dotyczących cudzoziemców)
- Informacje  Praktyczne (opis potencjalnych zagrożeń i spraw, na które warto zwrócić uwagę)
- Podstawowe informacje o poszczególnych krajach (informacje podstawowe z naciskiem
na prawo rodzinne)